עורך דין דיני עבודה

עורך דין לענייני עבודה – ייצוג עובדים ומעסיקים

לפירמת משרדנו מחלקה ייעודית המתמחה במשפט העבודה המהווה ענף ייחודי בתוך מערכת המשפט הכללי. בנוסף, הפירמה מסייעת ללקוחותיה בביצוע מהלכים ארגוניים שונים כמו רה-ארגון ופיטורין. הפירמה מלווה באופן צמוד לאורך כל התהליך בכדי לצלוח את המהלך בצורה הטובה ביותר ובהתאם ליעדים הארגוניים שהארגון הציב לעצמו.

“עבודה” היא תהליך יצירתי בו העובד מממש את עצמו ויש בה כדי להביא את העובד לידי סיפוק עצמי. אנו מאמינים כי כוח העבודה של העובד קשור לאישיותו ולא ניתן להפריד ביניהם. בשל כך, קיימת חשיבות רבה להגן על העובדים במקום עבודתם, שכן הגנה על עובד היא הגנה על כבודו כאדם. כמו כן, יש ערך עליון להגן על מעסיק מפני התנהלות או התנהגות בלתי ראויה מצד העובד, שפעל בניגוד לדין או להסכמות בין הצדדים, כדי להימנע מפגיעה בזכויותיו ובקניינו של המעסיק.

דיני העבודה עוסקים בהסדרתם המשפטית של העבודה ויחסי העבודה, קביעת קיומם של יחסי עובד-מעסיק בהתאם למערכת החוזית בין העובד לבין המעסיק ובהתאם לעבודה בפועל. הענף עוסק גם בחובותיהם וזכויותיהם של העובד והמעסיק לפי הדין ובפרט לפי חוקי המגן, חוקים אשר מעניקים לעובד הגנות הגוברות על ההסכמות החוזיות בינו לבין המעסיק. לדוגמא, עובד ומעסיק שחתמו על חוזה עבודה בו העובד יקבל שכר מתחת לשכר המינימום, לא יהא תקף והעובד יהא זכאי בכל מקרה לשכר שנקבע בחוק, משמע שכר מינימום. בנוסף, דיני העבודה מסדירים את משפט העבודה הקיבוצי, שבמסגרתו מוסדרים היחסים שבין ארגון עובדים למעסיק, בתחומים כמו חופש ההתאגדות, זכות השביתה והסכמים קיבוצים. בנוסף, תחום זה מתייחס לצווי ההרחבה וליחסים שבין ארגוני עובדים לארגוני מעסיקים.

במדינת ישראל, ייחודם של דיני העבודה בין היתר, בקיומן של ערכאות שיפוטיות נפרדות וייחודיות לתחום זה – בתי הדין לעבודה. לעיתים נוצר חוסר שוויון בין העובדים למעסיקים, שכן לרוב, העובדים אינם מודעים לזכויותיהם או תלויים מאוד במקום עבודתם ולכן חשופים לאפשרות גבוהה יותר של ניצול מצד מעסיקיהם. כמו כן, ההתפתחות הטכנולוגית הביאה עמה שינויים במבני העבודה המוכרים, בגינם חלו שינויים גם בדיני העבודה. מציאות מורכבת זו, מחייבת מעסיקים וחברות להתאים את עצמם למצבים חדשים בכל עת.

לעורכי הדין במחלקת דיני העבודה במשרדנו ניסיון עשיר וידע נרחב בייעוץ וייצוג מעסיקים ועובדים בכל תחומי יחסי העבודה. הפירמה מעניקה פתרונות מעשיים ויצירתיים ללקוחותיה, מנחה את לקוחותיה ומלווה על בסיס קבוע (ריטיינר) או באופן נקודתי בכל נושאי יחסי העבודה, בנושאים הנדרשים ובכללם ניסוח הסכמי עבודה, הסכמי עבודה לבכירים, הסכמי סיום העסקה, הסכמי סודיות וזכויות קניין רוחני ועוד. לפירמה ניסיון רב בליטיגציה וכן יישוב סכסוכים במגוון רחב של תחומים ובכל סוגי הערכאות המשפטיות, כולל בקשות לסעד זמני דוגמת צווי מניעה להגבלת עיסוק או למניעת פיטורים, ייצוג בפני רשויות המדינה ומשרדי הממשלה בהליכים שונים, כגון בקשות להיתרים שונים (היתרי פיטורים לאוכלוסיות מוגנות, בקשות היתרי עבודה חריגות), הגשת ערר, ליווי בהליכי חקירה של משרד הכלכלה בעניינים הנוגעים לחוקי העבודה בהתאם לחוק הגברת האכיפה של דיני העבודה ועוד. המשרד מייעץ הן לעובדים והן למעסיקים באופן שוטף אודות אופן הפעולה החוקי והאמצעים העומדים לרשותם למיצוי זכויותיהם. בנוסף משרדנו משמש כנאמן בית המשפט לתביעות חוב עובדים של חברות בפירוק.

בין לקוחותינו: מעסיקים, עובדים, עובדי ציבור, חברות תעשייתיות, עמותות ומלכ”רים, וכן גופים עסקיים רבים.

השירותים המשפטיים המרכזיים בהם נשמח לסייע:

  • ייצוג בבתי הדין, בבתי המשפט, בוררויות וגישורים; בהליכים משפטיים ומעין-שיפוטיים, לרבות בהליכי שימוע ובהליכים משמעתיים.
  • ייעוץ שוטף ומתן חוות דעה משפטיות בתחום דיני העבודה וליווי משפטי למעסיקים במסגרת תהליכים ארגוניים, לרבות בהליכי הבראה ורה-ארגון.
  • ייעוץ, ייצוג וליווי בהליכים קיבוציים, לרבות בסכסוכי עבודה ושביתות.
  • ליווי וייעוץ לאנשי עסקים, רו”ח ועו”ד בכל הנוגע לאספקטים של דיני / יחסי עבודה הנתונים לשינויים מבניים, כולל עסקאות מכר, פירוקים או רכישות, מיזוג והפרטה.
  • עריכה וניסוח של הסכמי העסקה / סודיות וקניין רוחני במקום העבודה, תכניות אופציות, תקנון למניעת הטרדה מינית וכן מסמכים משפטיים נדרשים אחרים בתחום.
  • ליווי וייעוץ בהליכי בירור תלונות בגין הטרדה מינית והתנכלות, הליכים לפי חוקי שוויון ומניעת אפליה בעבודה וכן ייצוג בהליך משפטי על פי הצורך.
  • ייצוג קבוצות עובדים בהליכי פירוק ובמיצוי זכויות העובד באמצעות המוסד לביטוח לאומי.