משפט מנהלי וחוקתי

מחלקת משפט מנהלי וחוקתי

למשרדנו ניסיון רב בעבודה מול גופים שלטוניים שונים לרבות משרדי הממשלה, תאגידים ממשלתיים וסטטוטוריים ורשויות מקומיות. בין השאר, משרדנו מייצג בעתירות בתחומים מנהליים וחוקתיים שונים לרבות בנושאי מכרזים, הקצאת קרקעות, חינוך, מיסוי מוניציפלי, תכנון ובנייה ועוד.

מדינת ישראל מתאפיינת בהצבת מרכז הכובד של פעולותיה, בכל הנוגע לחיי היום-יום של האזרחים, בתחומה של הרשות המבצעת על שלוחותיה – זהו למעשה המינהל הציבורי. המשפט המנהלי הוא למעשה המשפט שחל על המינהל הציבורי ומגדיר את סמכויותיה של הרשות המבצעת, את דרכי הפעלת סמכויותיה וכמובן את אמצעי הפיקוח למניעת ניצול הכוח לרעה. ברמה המעשית, המשפט המנהלי הוא ענף משפטי המסדיר בעיקר את שיקול הדעת של הרשות המבצעת, כך הוא מסדיר את מערכת היחסים שבין הרשות המנהלית לאזרח הפרטי ובין הרשות המנהלית לעסקים, תאגידים מסחריים ומלכ”רים. חשוב לציין כי בעוד שבעבר התמקד המשפט המנהלי במערכת היחסים שבין המדינה לאזרח, כיום החלק הארי שלו עוסק בהסדרת פעילותם של עסקים ותאגידים ללא כוונת רווח, בין היתר במסגרת רגולציה (אסדרה).

משרדנו מתמחה בתחום המשפט המנהלי והחוקתי, בניסוח פניות מקדימות לגופים השלטוניים הרלוונטיים וכן בהגשת עתירות מנהליות ועתירות לבג”ץ, הן בנושאים מנהליים והן בנושאים חוקתיים. לאורך השנים האחרונות משרדנו היה מעורב בעתירות מנהליות משמעותיות, הן כמייצג עותרים והן כמייצג משיבים, ורשם הישגים חשובים בתחום תוך שותפות לקביעת תקדימים עקרוניים במדינת ישראל. כמו, מעניק משרדנו ייעוץ וליווי משפטי שוטף בכל הנוגע לאופן קבלת החלטות הכפופות למשפט המנהלי בתחומים רבים החל מחופש המידע, מכרזים, ארנונה, רישוי עסקים ורשויות מקומיות, תכנון ובנייה, ובכל הקשור לאופן הפעלת סמכויות בתחום על פי חוק. מחלקת המשפט המנהלי במשרדנו מנהלת תיקים גדולים ומורכבים אשר רבים מהם נמנים על סדר היום הציבורי. בנוסף למשרדנו התמחות ייחודית בדיני מכרזים החל מכתיבת מכרזים ועד לתקיפתם במקרי הצורך. למשרדנו מספר רב של הצלחות בתחום זה.

השירותים המשפטיים הבולטים אותם אנו מציעים:

  • עתירות מנהליות לבית משפט מנהלי ולבג”ץ.
  • ייצוג משפטי מול גופים שלטוניים, משרדי ממשלה ורשויות מקומיות.
  • מכרזים.
  • דיני הגנת פרטיות ומאגרי מידע.
  • בקשות על פי חוק חופש המידע.
  • ייצוג בנושאי מנהל אוכלוסין.
  • טיפול בהפחתת שומות ארנונה.