משפט מנהלי וחוקתי

מדינת ישראל מתאפיינת בהצבת מרכז הכובד של פעולותיה – בכל הנוגע לחיי היום יום של אזרחיה – בתחומה של הרשות המבצעת על שלוחותיה. זהו למעשה המינהל הציבורי. המשפט המינהלי הוא המשפט שחל למעשה על המינהל הציבורי. המשפט המנהלי מגדיר את סמכויותיה של הרשות המבצעת, את דרכי הפעלת סמכויותיה וכמובן את אמצעי הפיקוח למניעת ניצול הכוח לרעה.

ברמה המעשית, המשפט המנהלי הוא ענף משפטי המסדיר בעיקר את שיקול הדעת של הרשות המבצעת. כך, המשפט המנהלי מסדיר את מערכת היחסים שבין הרשות המנהלית לאזרח הפרטי, ובין הרשות המנהלית לעסקים ולתאגידים מסחריים ומלכ”רים. חשוב לציין כי בעוד שבעבר התמקד המשפט המנהלי במערכת היחסים שבין המדינה לאזרח, כיום חלק הארי שלו עוסק בהסדרת פעילותם של עסקים ושל תאגידים ללא כוונת רווח, בין היתר במסגרת רגולציה (אסדרה).

משרדינו מתמחה בתחום המשפט המנהלי והחוקתי, בניסוח פניות מקדימות לגופים השלטוניים הרלוונטיים וכן בהגשת עתירות מנהליות ועתירות לבג”ץ, הן בנושאים מנהליים והן בנושאים חוקתיים.

למשרדינו ניסיון רב בעבודה מול גופים שלטוניים שונים, לרבות משרדי הממשלה, תאגידים ממשלתיים וסטטוטוריים ורשויות מקומיות.

במשך שנות פעילותו היה המשרד מעורב בעתירות מנהליות משמעותיות הן כמייצג עותרים והן כמייצג משיבים, תוך הגעה להישגים רבים בתחום זה ושותפות לקביעת תקדימים עקרוניים בישראל.

בין השאר, משרדנו מייצג בעתירות בתחומים מנהליים וחוקתיים שונים לרבות בנושאי מכרזים, הקצאת קרקעות, חינוך, מיסוי מוניציפלי תכנון ובנייה ועוד.

בנוסף, מעניק המשרד ייעוץ משפטי שוטף בכל הנוגע לאופן קבלת החלטות הכפופות למשפט המנהלי בתחומים השונים כגון: מכרזים, ארנונה, תכנון ובנייה, חופש המידע, רישוי עסקים ורשויות מקומיות, ובכל נושא הקשור לאופן הפעלת סמכויות אלה על פי חוק.

המחלקה מנהלת תיקים גדולים ומורכבים, אשר רבים מהם נמנים על סדר היום הציבורי.

למשרדנו התמחות ייחודית בדיני מכרזים, החל מכתיבת מכרזים ועד לתקיפתם במקרי הצורך. למשרדנו מספר רב של הצלחות בתחום זה.

השירותים המשפטיים

  • עתירות מנהליות לבית משפט מנהלי ולבג”ץ
  • ייצוג משפטי מול גופים שלטוניים, משרדי ממשלה ורשויות מקומיות
  • מכרזים
  • דיני הגנת פרטיות ומאגרי מידע
  • בקשות על פי חוק חופש המידע
  • ייצוג בנושאי מנהל אוכלוסין
  • טיפול בהפחתת שומות ארנונה