סעיף 46 לפקודת מס הכנסה

סעיף 46 לפקודת מס הכנסה: זיכוי מס בשל תרומה לעמותה/חברה לתועלת הציבור

סעיף 46 לפקודת מס הכנסה מאפשר לתורם יחיד לקבל זיכוי מס בשיעור של עד 35% על תרומה שסכומה עולה על 190 ש”ח. הטבת מס זו, החלה על יחידים ועל חברות ומוקנית לתורמים לעמותות ולחברות לתועלת הציבור, עשויה לעודד תורמים פוטנציאליים רבים להעניק תרומה לעמותה שלכם וחשוב ליידע אותם על כך.

הזיכוי מוגבל עד לסכום מרבי של כ-9 מיליון ש”ח ₪ או עד ל-30% מהכנסת התורם החייבת במס. מדובר בזיכוי משמעותי מאוד אשר עשוי לסייע לתורמים רבים לחסוך כספים משמעותיים בשנה בהוצאות המס שלהם או לחילופין לאפשר לאדם שרצה לתרום סכום כסף מסוים, לתרום יותר בשל הזיכוי במס שהוא צפוי לקבל. על ידי הטבת מס זו, מתאפשר לרשויות המדינה לעודד תרומות לארגונים התורמים לחברה ולחזק את רשתות התמיכה שמספק המגזר השלישי. על אף שהטבה זו אינה מסייעת לכאורה לעמותה, אלא לתורמים לה, היא מספקת לעמותות רבות בישראל יתרונות אשר משתמשים בה על מנת לעודד תרומות. בכדי להסביר בהרחבה על יתרונותיו של סעיף 46 לפקודת מס הכנסה, ריכזנו עבורכם מספר נקודות מרכזיות חשובות שיסייעו להבין את מהות הסעיף ואת האופן בו יוכל לשמש ולסייע גם לכם.

על אילו ארגונים חל למעשה סעיף 46 לפקודת מס הכנסה?

על מנת להיכלל בסעיף 46 לפקודת מס הכנסה, נדרש אישור מרשויות המס המכיר בעמותה ככזאת שחלה עליה הטבה זו בתרומה לה. להבדיל מהטבות מס הניתנות לעמותות בכפוף לתקנות המס החלות עליהן, אשר ניתנות באופן אוטומטי ללא צורך בבקשה מיוחדת, על מנת לקבל אישור לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה, יש לפנות באופן יזום אל רשויות המס ולקבל את האישור הייעודי. אישור זה יינתן בכפוף לאישור ועדת המלכ”רים של רשות המס הישראלית ובאישורה של ועדת הכספים של הכנסת. בנוסף, האישור אינו ניתן לכל עמותה הפועלת בשם כל מטרה חוקית ללא כוונת רווח, אלא רק לעמותה אשר מטרתה מוגדרת תחת “מטרה ציבורית” תחת רשימה מוגדרת. כמובן, שאישור זה מותנה גם בהחזקת אישור ניהול תקין תקף בידי העמותה.

כיצד מגישים את הבקשה?

ראשית, יש לבחון האם פעילות העמותה או החל”צ (חברה לתועלת הציבור) נכללת ברשימת המטרות הציבוריות כפי שזו מפורטת בפקודת המס. ניתן להיעזר בצוות המשפטי שלנו על מנת לבחון את העניין ביעילות ובמקרים המתאימים אף להתאים את הארגון לכזה שיוכל לעמוד בתנאים הנדרשים. לאחר מכן, יש לוודא כי הארגון עומד בתנאים הנדרשים כמוסד ציבורי בכפוף לדיני המס וכי בוצע הליך רישום תקני. לבסוף, יש לוודא כי התקנון של העמותה תואם לדרישות רשות המסים ובמקרים המתאימים לתקן את התקנון ולהתאימו. במידה ועמד הארגון בכל התנאים הנדרשים, תאשר וועדת הכספים לקבל את האישור המיוחל לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה ולספק הטבה משמעותית זו לתורמים ולארגון.

טיפים נוספים:

  • ניתן לבדוק האם לארגון ישנו אישור לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה באתר רשות המיסים.
  • תרמת לארגון שיש לו סעיף 46? וודא שעל הקבלה מודפסת בצורה בולטת לעין המילה “תרומה” וכי על הקבלה מופיע גם נוסח הדברים “למוסד אישור מס הכנסה לעניין תרומות לפי סעיף 46 לפקודה”.

בכל שאלה וסוגיה נוספת בנושא, אנחנו כאן!

בכל שאלה, סוגיה ופנייה ולמידע נוסף בנושאים הנוגעים למיסוי עמותות ותחומים הקשורים בניהול המלכ”ר, צוות הפירמה של משרדנו ישמח לסייע בכל עת.