סעיף 46 לפקודת מס הכנסה

הטבת מס זו המוקנית לתורמים לעמותות ולחברות לתועלת הציבור, עשויה לעודד תורמים פוטנציאליים רבים לבצע את התרומה לעמותה שלך וחשוב ליידע אותם על כך. על אף שהטבה זו אינה מסייעת לכאורה לעמותה, אלא לתורמים לה, היא מספקת לעמותות רבות יתרונות רבים אשר משתמשים בה על מנת לעודד תרומות. על מנת להסביר לך יותר על יתרונותיו של הסעיף אספנו עבורך כמה נקודות חשובות שיסייעו לך להבין את מהות הסעיף ואת האופן בו יוכל לשמש אותך. עבור כל מידע נוסף בתחום מיסוי עמותות ותחומים רבים אחרים במנהל מלכ”רים, צוות NSM  עומד לרשותך בכל עת.

הטבת מס משמעותית

תיקון 46 לפקודת מס הכנסה, מאפשרת לתורם יחיד לקבל על תרומה שסכומה עולה על 190 ₪ זיכוי מס בשיעור של עד 35%,. הטבת המס חלה על יחידים ועל חברות.

הזיכוי מוגבל עד לסכום מרבי של כ-9 מיליון ש”ח ₪ או עד ל-30% מהכנסת התורם החייבת במס. מדובר בזיכוי משמעותי מאוד אשר עשוי לסייע לתורמים רבים לחסוך  כספים רבים בשנה בהוצאות המס שלהם או לחילופין לאפשר לאדם שרצה לתרום סכום מסוים, לתרום יותר בשל הזיכוי במס שהוא צפוי לקבל . על ידי הטבת מס זו, מתאפשר לרשויות המדינה לעודד תרומות לארגונים התורמים לחברה ולחזק את רשתות התמיכה שמספק המגזר השלישי.

על אילו ארגונים חל סעיף 46?

על מנת להיכלל בסעיף 46 לפקודת מס הכנסה, נדרש אישור מרשויות המס המכיר בעמותה ככזו שחלה עליה הטבה זו בתרומה לה. להבדיל מהטבות המס הניתנות לעמותות בכפוף לתקנות המס החלות עליהן, אשר ניתנות באופן אוטומטי ללא צורך בבקשה מיוחד, על מנת לקבל אישור לפי סעיף 46, יש לפנות באופן יזום אל רשויות המס ולקבל את האישור. אישור זה יינתן בכפוף לאישור ועדת המלכ”רים של רשות המס הישראלית ובאישורה של ועדת הכספים של הכנסת. בנוסף, האישור אינו ניתן לכל עמותה הפועלת בשם כל מטרה חוקית ללא כוונת רווח, אלא רק לעמותה אשר מטרתה מוגדרת תחת “מטרה ציבורית” תחת רשימה מוגדרת. כמובן, שאישור זה מותנה גם בהחזקת אישור ניהול תקין תקף בידי העמותה.

כיצד מגישים את הבקשה?

ראשית, יש לבחון האם פעילות העמותה או החל”צ נכללת ברשימת המטרות הציבוריות כפי שזו מפורטת בפקודת המס. ניתן להיעזר בצוות המשפטי שלנו על מנת לבחון את העניין ביעילות ובמקרים המתאימים אף להתאים את הארגון לכזה שיוכל לעמוד בתנאים הנדרשים.

לאחר מכן, יש לוודא כי הארגון עומד בתנאים הנדרשים כמוסד ציבורי בכפוף לדיני המס וכי בוצע הליך רישום תקני.

לבסוף, יש לוודא כי התקנון של העמותה תואם לדרישות רשות המסים ובמקרים המתאים לתקן את התקנון ולהתאימו.

במידה ועמד הארגון בכל התנאים הנדרשים, תאשר  וועדת הכספים לארגון לקבל את האישור לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה ולספק הטבה משמעותית זו לתורמים ולארגון.

ניתן לבדוק האם לארגון אישור לפי סעיף 46 באתר גיידסטאר ישראל בלחיצה כאן

תרמת לארגון שיש לו סעיף 46 – וודא שעל הקבלה מודפסת בצורה בולטת לעין המלה “תרומה” וכי על הקבלה גם המלים “למוסד אישור מס הכנסה לענין תרומות לפי סעיף 46 לפקודה”.

צוות משפטי צמוד

לכל משימה משפטית בניהול המלכ”ר, נשמח לעמוד לימינכם. לפרטים נוספים, ניתן ליצור קשר גם אמצעות האתר.