הקדש ציבורי

הקדשות ציבוריים

עו”ד עבור הקמה, רישום וניהול הקדש ציבורי על פי חוק

פעמים רבות, עשוי אדם להקדיש את נכסיו למען קידום מטרה ציבורית – הוא יוכל לעשות זאת עוד בחייו או לצוות בצוואתו כי כך ייעשה השימוש בעיזבונו. על מנת ללמוד עוד על הנושא החשוב, ריכזנו עבורכם כאן את המידע המרכזי שכדאי להכיר בתחום.

על ידי הקמת הקדש ציבורי, יוכל אדם להבטיח כי נכסיו ינוהלו לטובת מטרה ציבורית ולדאוג כי שמו, או שם אדם היקר לו, יונצח דרך הפעילות המשמעותית וכך יזכה לכבוד רב. בהקדש הציבורי ינוסחו המטרות המדויקות לשמן מיועדים הכספים וניהול ההקדש יבטיח כי נכסיו של האדם יוקדשו באופן בלעדי למטרות לשמן הם הוקדשו. נכון למועד כתיבת שורות אלו, סך כל נכסי ההקדשות המפוקחים ע”י רשם ההקדשות כיום הוא למעלה מ-7 מיליארד ש”ח.

הקמת הקדש ציבורי – לאילו מטרות ניתן להקים הקדש?

למעשה, לכל מטרה של קידום עניין ציבורי אשר ברצונך להקדיש את נכסיך לטובתה, כך למשל:

  • פעילויות צדקה.
  • הקמת קרנות למימון השכלה גבוהה.
  • הקניית שירותים משפטיים למעוטי יכולת.
  • קידום מטרה פוליטית.
  • מימון סיוע הומניטרי.
  • הקמת מוסדות.
  • ועוד מגוון רחב מאוד של עניינים ציבוריים.

רישום הקדש ציבורי – כיצד נערך רישום ההקדש?

הליך הרישום להקדש ציבורי מוסדר תחת חוק הנאמנות תשל”ט-1979 ו-תקנות ההקדשות לצרכי צדקה התשל”ד-1974. הגם שבחוק ובתקנות אלו מנוסחים ההליכים הנדרשים על מנת להקים הקדש ציבורי, בישראל ישנה פרקטיקה מעשית מפותחת מאוד לגבי ניהול הקדשות ציבוריים וקיימת פסיקה ענפה למדי של בתי המשפט השונים בתחום. הגורם הממשלתי האמון על הרישום הוא רשם ההקדשות הפועל מטעם משרד המשפטים. הרשם אמון על רישום ההקדשות, מפקח על פעילותם של הנאמנים, על ההקדש ועל פעילותו השוטפת של ההקדש ומבטיח כי הפעילות כולה תוקדש למטרה שהציב המקדיש וכי הכול מתנהל במסגרת החוק. לרוב, יירשם הקדש ציבורי רק לאחר מות המקדיש, כאשר עיזבונו יעמוד לרשות ההקדש וינוהל על ידי נאמן. על מנת להבטיח כי כך ינוהל עזבונו, יש לציין זאת במפורש בצוואה. חשוב לוודא כי בצוואה ינוסח רצונו של המצווה כפי שנדרש על פי חוק בנוסח כתב הקדש. אל הבקשה לרישום ההקדש במקרה זה, יש לצרף עותק של הצוואה, עותק של דו”ח מנהל העיזבון ופירוט מדוקדק של נכסי העיזבון.

ניהול הקדש ציבורי – איך צריך להיות מנוהל הקדש?

הנאמן הממונה יהיה מחויב לכל ההיבטים של ניהול ההקדש הציבורי, כאשר היבטים אלו כוללים בין השאר:

1. הגשת דו”חות שנתיים לרשם – מדי שנה, יגיש הנאמן לרשם ההקדשות דו”חות כספיים ודו”חות פעילות שיפרטו את כלל ההוצאות והפעילויות שנעשו בשם ההקדש במהלך אותה שנה לבחינתו של הרשם.

2. שמירה על נכסי ההקדש – הנאמן יהיה אמון על כל הנכסים הנמצאים בהקדש וידאג לפתח אותם ולנהל אותם באופן שישמור עליהם בצורה הטובה ביותר ויבטיח כי הם משרתים את המטרות שלשמם הוקדשו על הצד הטוב ביותר שניתן. כמו כן, יירשמו כל הנכסים תחת חשבון נאמנות תוך הבהרה כי כלל הנכסים הינם בנאמנות להקדש ציבורי. לצורך הגנה על ההקדש ו/או על הנהנים ניתן במקרים מסומים למנות “פרוטקטור” (מֵגֵן) – להרחבה בנושא זה מומלץ לפנות אלינו.

3. ניהול החשבונות בהקדש – במסגרת ניהול ההקדש, ינהל הנאמן את חשבונות ההקדש בהתאם לחוק ובאופן היעיל ביותר שעולה בידו. כל זאת במסגרת התקנות וההוראות החלות על מלכ”רים.

זקוקים לייעוץ של עו”ד בעניין הקדש ציבורי? למידע נוסף על השירותים המשפטיים המיוחדים שלנו בתחום וכן אופן בניית מתווה להקדש ציבורי תקין, יעיל ומוגן, מוזמנים ליצור עמנו קשר כעת.