ניהול הקדש ציבורי

פעמים רבות, עשוי לבחור אדם להקדיש את נכסיו למען קידום מטרה ציבורית. הוא יוכל לעשות זאת בחייו, או לצוות בצוואתו כי כך ייעשה השימוש בעיזבונו. על ידי הקמת הקדש ציבורי, יוכל אדם להבטיח כי נכסים אלו ינוהלו למטרה זו ולדאוג כי שמו או שם אדם היקר לו יונצח דרך הפעילות המשמעותית ויזכה לכבוד ויקר. בהקדש הציבורי, ינוסחו המטרות המדויקות לשמן מיועדים הכספים וניהול ההקדש יבטיח כי נכסיו של האדם יוקדשו באופן בלעדי למטרות לשמן הם הוקדשו.

סך כל נכסי ההקדשות המפוקחים ע”י רשם ההקדשות הוא למעלה מ- 7 מיליארד ש”ח

כדי ללמוד עוד על הנושא, אספנו עבורך מידע מקצועי מפורט. על מנת לקבל פרטים נוספים, אנו מזמינים אותך לקרוא עוד באתר על היצע שירותינו הנרחב ולפנות אלינו כדי לקבל פניה מאחד מנציגי משרד עו”ד NSM עוד היום.

לאילו מטרות ניתן להקים הקדש ציבורי?

  • למעשה, לכל מטרה של קידום עניין ציבורי אשר ברצונך להקדיש את נכסיך לטובתה. פעילויות צדקה
  • הקמת קרנות למימון השכלה גבוהה
  • הקניית שירותים משפטיים למעוטי יכולת
  • קידום מטרה פוליטית
  • מימון סיוע הומניטרי
  • הקמת מוסדות
  • ועוד מגוון רחב מאוד של עניינים ציבוריים

כיצד נערך רישום הקדש ציבורי?

הליך הרישום להקדש ציבורי מוסדר תחת חוק הנאמנות תשל”ט-1979 ותקנות ההקדשות לצרכי צדקה התשל”ד-1974. הגם שבחוק ובתקנות אלו מנוסחים ההליכים הנדרשים על מנת להקים הקדש ציבורי בישראל ישנה פרקטיקה מעשית מפותחת מאוד לגבי ניהול ההקדשות הציבוריים וקיימת פסיקה עניפה של בתי המשפט השונים בתחום. הגורם הממשלתי האמון על הרישום הוא רשם ההקדשות הפועל מטעם משרד המשפטים.

הרשם אמון על רישום ההקדשות ומפקח על פעילותם של הנאמנים על ההקדש ועל פעילותו השוטפת של ההקדש ומבטיח כי הפעילות כולה תוקדש למטרה שהציב המקדיש וכי הכול מתנהל במסגרת החוק.

לרוב, יירשם הקדש ציבורי רק לאחר מות המקדיש, כאשר עיזבונו יעמוד לרשות ההקדש וינוהל על ידי נאמן. על מנת להבטיח כי כך ינוהל עזבונו, יש לציין זאת במפורש בצוואה. חשוב לוודא כי בצוואה ינוסח רצונו של המצווה כפי שנדרש על פי חוק בנוסח כתב הקדש. אל הבקשה לרישום ההקדש במקרה זה, יש לצרף עותק של הצוואה, עותק של דו”ח מנהל העיזבון ופירוט מדוקדק של נכסי העיזבון.

כיצד מנוהל הקדש ציבורי?

הנאמן הממונה יהיה מחויב לכל ההיבטים של ניהול ההקדש הציבורי. היבטים אלו כוללים בין השאר:

  • הגשת דו”חות שנתיים לרשם – מדי שנה, יגיש הנאמן לרשם ההקדשות דו”חות כספיים ודו”חות פעילות שיפרטו את כלל ההוצאות והפעילויות שנעשו בשם ההקדש במהלך אותה שנה לבחינתו של הרשם.
  • שמירה על נכסי ההקדש – הנאמן יהיה אמון על כל הנכסים הנמצאים בהקדש וידאג לפתח אותם ולנהל אותם באופן שישמור עליהם בצורה הטובה ביותר ויבטיח כי הם משרתים את המטרות שלשמם הוקדשו על הצד הטוב ביותר שניתן. כמו כן, יירשמו כל הנכסים תחת חשבון נאמנות תוך הבהרה כי כלל הנכסים הינם בנאמנות להקדש ציבורי. לצורך הגנה על ההקדש ו/או על הנהנים ניתן במקרים מסומים למנות “פרוטקטור” (מגן). להרחבה בנושא זה ניתן לפנות אלינו.
  • ניהול החשבונות בהקדש – במסגרת ניהול ההקדש, ינהל הנאמן את חשבונות ההקדש בהתאם לחוק ובאופן היעיל ביותר שעולה בידו. כל זאת במסגרת התקנות וההוראות החלות על מלכ”רים.

לפרטים נוספים על שירותי הנאמנות שלנו ואופן בניית מתווה להקדש ציבורי תקין, יעיל ומוגן, ניתן ליצור קשר עוד היום.