חברה לתועלת הציבור

בתחום המגזר השלישי, קיימים מגוון ארגונים ללא מטרות רווח. הארגון המוכר ביותר הוא עמותה רשומה אך יש גם הקדשות ציבוריים וחברות לתועלת הציבור. מעטים אמנם, מבינים עד תום את ההבדל בין עמותה ובין חל”צ – כלומר, חברה לתועלת הציבור. על אף ששני הארגונים נועדו על מנת לספק שירות ללא אינטרס להפקת רווחים, ישנו הבדל מהותי בין השניים. צוות המומחים של NSM יסייע לך לעמוד על המשותף, על ההבדלים ועל היתרונות והחסרונות של הארגונים השונים ומזמין אותך לרכוש ידע רב נוסף על תחום המלכ”רים ועל שירותינו המשפטיים המתקדמים בתחום על ידי קריאה נוספת באתר.

חל”צ ועמותה – המכנה המשותף

בסופו של דבר, ההנחיות וגבולות הרגולציה המוחלות על עמותות, כולל תיקונים רבים שהוחלו על חוקי החברות והעמותות השונים, חלים בשינויים כאלה ואחרים על חברות לתועלת הציבור ועל עמותות גם יחד והן מחויבות לאותם גבולות במסגרת החוק. ההבדלים העיקריים, כפי שנראה, באים לידי ביטוי במבנה הארגוני ובמטרות שאותן מבקש הארגון לקדם.

על מנת להקים מלכ”ר כחוק, ישנם שלושה מוסדות אשר הארגון מחויב להקים, בין שהוא עמותה או חל”צ:

חברים, הנהלה וביקורת

במסגרת של חברה לתועלת הציבור המבנה כולל אסיפה כללית המרכיבה את החברים, דירקטוריון המשמש כהנהלה וועדת ביקורת.

אסיפה כללית

המוסד הגבוה של החברה לתועלת הציבור או העמותה המתכנסת לפחות אחת לשנה או באירועים מיוחדים הדורשים זאת. האסיפה הכללית תדון בין היתר בנושאים הקשורים להתוויית העקרונות לניהול הארגון ולקבל החלטות לביצוע על ידי הדירקטוריון.

בניגוד לחברה פרטית רגילה שבה האסיפה הכללית מחזיקה במניות שהן זכות שניתנת להעברה, בחברה לתועלת הציבור כל בעלי המניות הם הלכה למעשה בעלי זכות שווה וזו אישית שאינה ניתנת להעברה.

דירקטוריון

הדירקטוריון משמש כגוף המבצע של הארגון ובו מיוצגים בכירי הארגון ומקבלים החלטות על אופי פעילותו. בעמותה, יכונה גוף זה “הועד המנהל”. מספר הדירקטורים בחל”צ או וועד מנהל בעמותה לא יפחת משניים.

ועדת ביקורת

גוף האמון על פיקוח מוסדות הארגון והחלת בקרות עליו על מנת להבטיח מנהל תקין. ועדת הביקורת תמונה על ידי האספה הכללית ותכלול לפחות שני חברים. ניתן בנסיבות מסוימות למנות רואה חשבון או אדם בעל הסמכה מתאימה לשמש גוף מבקר. במקרה כזה של מבקר מקצועי, ניתן להסתפק באדם אחד שישמש כגוף מבקר.

המאפיינים המייחדים חברות לתועלת הציבור

כאמור, לחברות לתועלת הציבור מספר מאפיינים המייחדים אותן מעמותות. חשוב להכיר את ההבדלים המהותיים בין השניים על מנת להחליט באיזה אופן נקים את המלכ”ר שלנו.

אנו עומדים לצידך

כדי לסייע לך בכל ההיבטים המשפטיים של מנהל החל”צ שלך, NSM מייעדים עבורך אנשי מקצוע מובילים בתחום משפט המלכ”רים וזמינים עבורך בכל עת. לפרטים נוספים, ניתן להשאיר את פרטיך באתר.