ביקורת עומק רשם העמותות

ביקורת עומק בעמותות ובחברות לתועלת הציבור מטעם רשם העמותות

ארגונים שונים הפועלים במגזר השלישי, כמו חברות לטובת הציבור ועמותות, נדרשות מפעם לפעם לעבור ביקורת עומק מטעם רשם העמותות. כדי לקבל הכנה נאותה שתאפשר לך לעמוד בביקורת העומק בהצלחה, תוך קבלת ייעוץ משפטי מקיף ורכישת ידע רלוונטי רב ערך, משרדנו מזמין אותך לליווי צמוד מהטובים ביותר – ידע מוקדם והתנהלות אחראית, יאפשרו לך למנוע עוגמת נפש רבה ולשמור על יציבות העמותה שלך מול כל תרחיש.

ביקורת עומק של רשם העמותות נועדה לבחון כי הארגון מתנהל בהתאם להנחיות חוק העמותות ולתקנון רשם העמותות ולהבטיח כי פעילות העמותה אינה חורגת מהפעילויות המוגדרות עבורה וכי איננה מפיקה רווח. על תפקיד ביקורת העומק אמון רשם העמותות העושה שימוש בקבלן חיצוני. לרוב, מדובר במשרדי רואי חשבון פרטיים אשר רשם העמותות שוכר את שירותיהם. לעיתים, עמותות מתוקצבות המקבלות תמיכה ממשלתית נדרשות אף הן לעבור ביקורות עומק מטעם החשב הכללי אשר בוחן בנוסף האם התמיכות אכן הגיעו ליעדן.

מה בודק רשם העמותות / החשב הכללי בביקורת עומק?

סביב ביקורת העומק נסובים מספר נושאים מרכזיים. לא תמיד ייבדקו כל הנושאים והדבר תלוי בעיקר בתחום פעילותה של העמותה ובאופייה. אלו כמה מהנושאים הנפוצים ביותר לביקורת עומק בישראל:

1. הוצאות שכר – במהלך הביקורת, עשוי הגורם המבקר לבקש לבחון את רישומי עלויות השכר שלך, כולל שכר נושאי המשרות הבכירים ביותר בארגון והשוואתו לשכר הנהוג במשק. מטרת הבדיקה היא לבחון כי העמותה אכן פועלת ללא כל מטרת רווח לכל דבר ועניין ואינה מסווה חלוקת רווחים דרך המשכורות לבכירים בה.

2. הכנסה ממקור תרומה – הגורם המבקר יבחן את סכומי התרומות שקיבל הארגון וכן כי כל הסכומים נרשמו באופן מסודר ועל פי חוק, וכי אפיקי העברת הכספים הינם תקינים. במידה ויימצאו תרומות שהתקבלו ללא קבלה, יש צורך להמציא הסברים מדוע כך נעשה.

3. ניהול כספי שוטף – המאפיין הבולט והנפוץ ביותר שנבחן בביקורת עומק, הוא האופן בו נערכת הנהלת החשבונות השוטפת של העמותה או החברה לתועלת הציבור. במהלך הבדיקה ינותחו לעומק דו”חות העמותה הכספיים ותיבדק אפשרות לרישומים פיקטיביים של תקבולים או הוצאות. סביר להניח כי יידרש ממך להמציא מסמכי תיעוד והוכחות לתשלומים שהתקבלו. כמו כן, תתבקש להציג רישום מדוקדק אשר יוכיח כי הוצאות העמותה מנותבות אך ורק לצורך פעילותה החוקית והרשמית וכי כל תהליכי הפיקוח והבקרה נעשים באופן שקוף.

4. בדיקת מערך הרכש – במהלך הביקורת, ייבחנו נכסי הארגון השונים ומידת התועלת המופקת מהם. במידה והתקבלו נכסים כתרומה, ייבדק אופן רישום התרומה והגורם המבקר יבחן כי הנכס אכן משרת את מטרותיה של העמותה.

פירמת עורכי הדין N|S|M מעמידה לרשותך צוות עו”ד ומשפטנים מובילים בתחומם בעלי הכשרה מקיפה וניסיון רב שנים בכל הנוגע לדיני עמותות ומלכ”רים – בחלוף השנים, סיפקנו שירותים משפטיים שונים ללקוחות מכלל המגזרים והתמחינו בעיקר בעבודה מול ארגונים מהמגזר השלישי. על ידי ייעוד כלים מדויק, ניתוח ותכנון מעמיק לצד חישוב סיכונים קפדני, נסייע לך לדאוג כי המנהל התקין ישרור בארגון שלך בכל התחומים ונספק לך הכנה מיטיבה לקראת כל ביקורת, על מנת לעבור אותה בביטחון מלא וללא כל חשש.