עדכון פנקס חברים

הקמת מלכ”ר בישראל אינה דבר של מה בכך. על ארגונים אלו הפועלים למטרות ציבוריות במסגרת המגזר השלישי, חלים גורמים מפקחים רבים מטעם המדינה על מנת להבטיח ניהול תקין וכי מטרותיהן אכן ללא כל מטרת רווח. לכן, כדי להקים עמותה או חל”צ בישראל, נדרשים מקימיה להקמת מוסדות ולניהול קפדני ומתועד היטב שיבטיח את ניהולה החוקי.

אחד מן התנאים ההכרחיים להקמת חברה או ארגון אחר, הוא ניהול פנקס חברים כדין, בו יהיו רשומים כל אחד מחברי הוועד לרבות שמם המלא, כתובתם, מספר הזהות ותאריך תחילת החברות בעמותה. חובה זו מוסדרת מכוח חוק העמותות תש”ם-1980. במקרים רבים, עשויה העמותה להידרש לערוך עדכונים בפנקס החברים. לאורך כל תקופת פעילותה של העמותה, חשוב ביותר כי הפנקס ינוהל על פי חוק וכל עדכון בו ייעשה על פי כל הגבלות הדינים החלים. על מנת להבטיח כי הוא מנוהל בידיים נאמנות, נדרש פעמים רבות סיוע מקצועי. משרד עו”ד NSM מלווה ארגונים רבים במגזר השלישי ומסייע בפתיחת, ניהול ועדכון פנקסי החברים שבהן. על מנת ללמוד על מגוון השירותים הזמינים עבורך, ניתן לקרוא עוד באתר.

מהו פנקס חברים?

פנקס החברים מהווה מסמך ובו רשומותיה של החברה. הפנקס מציין את בעלי המניות של החברה או חברי העמותה. החוק דורש כי כל ארגון מלכ”רי בישראל יחזיק בפנקס חברים ובו כל הפרטים המזהים של הרשומים בו. על העמותה לנהל פנקס בעלי תפקידים ולציין את מועד תחילת הכהונה ואת תוקף פקיעתה.

לכאורה, נשמע ניהול פנקס החברים עניין של מה בכך. יחד עם זאת בארגונים מסוימים, לא בהכרח גדולים, הפוליטיקה משתלבת בניהול הארגון ולפנקס החברים ניתן משקל מכריע בהיותו קובע מי מוסמך לקבל החלטות בקשר למינוי בעלי התפקידים בארגון. החל מרואה החשבון של הארגון, ההנהלה, וועדת הביקורת, היועץ המשפטי ועוד. במקרי כאלה, עשויה העמותה לעמוד בפני אתגרים ולהיתקל בעימותים והתנגדויות. כך למשל, עשויים חברים מסוימים להתאגד ולהשתלט על ניהול העמותה עד כדי איון הכוח של חברים אחרים ובמקרים קיצוניים אף להוצאת המתנגדים  מחברותם בעמותה. . פעמים רבות עשוי הדבר לגרור אחריו עימותים משפטיים ונושא זה עולה לא אחת בבתי המשפט.

לכן, חשוב מאוד לעדכן את פנקס החברים בזמן אמת. בכל מקרה, תמיד חשוב להיעזר בייעוץ משפטי ובדעת מומחים בעת ניהול ורישום פנקס ה החברים על מנת לוודא כי הכול נעשה כדין וכדי להימנע מסיבוכים משפטיים עתידיים שעלולים להביא לשינויים משמעותיים ביותר בעמותה ובהנהלתה.

משרדנו מציע טווח רחב של שירותים

במהלך הקמת הארגון שלך ולכל תקופת פעילותו, ההנהלה עשויה להיתקל באתגרים משפטיים רבים אשר רובצים לפתח בנקודות ציון רבות בדרכו. כדי להבטיח שהדרך תהיה חלקה ככל הניתן, חשוב שיהיו לצדכם מורי דרך נאמנים, מוכשרים ומנוסים. נשמח לשתף עמכם את הניסיון המקצועי הענף שרכשנו בשנות פעילותינו הרבות ולסייע בכל שיידרש. ליתירת קשר ניתן לפנות אלינו גם דרך האתר.