סעיף 46 לפקודת מס הכנסה

החשב הכללי באוצר הודיע על הקלות משמעותיות למגזר השלישי בשל התפשטות הקורונה. אלה הן עיקרי ההקלות:

  1. קרן להלוואות בערבות מדינה.
  2. קבלת מקדמות לתשלומי תמיכות לשנת 2020.
  3. הקפאת כל הביקורות במוסדות ציבור.
  4. אישור חריגה מהשיעור המרבי להוצאות הנהלה וכלליות ומשיעור הגירעון המרבי.

קראו כאן בהרחבה בנושא