רשות המסים

וובינר ראשון של ועדת המשנה לצרכי עמותות במשבר הקורונה עם רשות המסים.

הוובינר הוקדש למענה על שאלות של עמותות לגבי מענקים של קרן הסיוע. הוובינר הינו חלק מעבודת ועדת המשנה לצרכי עמותות בקורונה – ועדת משנה של השולחן העגול ברה”מ.